Ποιοτικές κατηγορίες

Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο (Extra Virgin Olive Oil).
Η οξύτητά του είναι έως 0,8%. Ελαιόλαδο ανωτέρας κατηγορίας με τέλειο άρωμα και γεύση, που παράγεται από την πρώτη έκθλιψη των ελιών και μόνο με μηχανικές μεθόδους. Δεν περιέχει εξευγενισμένα ελαιόλαδα.

Παρθένο Ελαιόλαδο (Virgin Οlive Οil).
Η οξύτητά του είναι έως 2%. Φυσικό ελαιόλαδο με καλή γεύση που παράγεται μόνο με μηχανικές μεθόδους. Δεν περιέχει εξευγενισμένα ελαιόλαδα.

Ελαιόλαδο Αποτελούμενο από Εξευγενισμένα Ελαιόλαδα και Παρθένα Ελαιόλαδα (Οlive Oil Composed of Refined Olive Oils and Virgin Olive oils).
Στην αγορά έχει επικρατήσει να λέγεται "κλασικό". Μίγμα εξευγενισμένων (χημικά επεξεργασμένων) και παρθένων ελαιολάδων με μέγιστη οξύτητα 1%. Στερείται συνήθως ισχυρής γεύσης.

Πυρηνέλαιο (Olive Pomace Oil).
Μίγμα εξευγενισμένων πυρηνελαίων και πιθανώς παρθένων ελαιολάδων. Κατάλληλο για κατανάλωση αλλά καλύτερα να χρησιμοποιείται για μαγείρεμα.

*Παρθένο ελαιόλαδο είναι αυτό που παράγεται από φυσικές μεθόδους και χωρίς καμιά χημική παρέμβαση.
*Εξευγενισμένο ελαιόλαδο είναι αυτό στο οποίο έχει γίνει χημική παρέμβαση με σκοπό την βελτιστοποίησή της γεύσης του ή/και της σύστασής του σε οξέα.