Νέα Συσκευασία Εστιατορίων

Νέα συσκευασία των 100ml για τα εστιατόρια.