Νέα ετικέτα - ΕΠΟΣ Π.Ο.Π ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Πλέον και με την σφραγίδα των αρμόδιων αρχών το τοπωνύμιο της περιοχής μας πάνω στην ετικέτα μας.

Η πιστοποίηση Π.Ο.Π ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ για το ελαιόλαδο Έπος είναι απλά η γραφειοκρατική επιβεβαίωση μας για την τυποποίηση ενός απ τα καλυτέρα και πιο ξακουστά ελαιόλαδα του κόσμου… ΑΥΤΟ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.