Ποιότητα

Η εταιρεία μας δίνει μεγάλη προσοχή στην ποιότητα του ελαιολάδου της γι' αυτό και εφαρμόζει σύστημα ποιοτικού ελέγχου και ιχνηλασιμότητας από το χωράφι μέχρι το ράφι.

Η οικογένειά μας καλλιεργεί τους προσωπικούς της ελαιώνες, με ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε παραγωγικό στάδιο, ενώ συνεργάζεται και με αρκετούς παραγωγούς της περιοχής μας, που μοιράζονται το ίδιο όραμα με εμάς έτσι, ώστε το αποτέλεσμα στο τελικό προϊόν να είναι ποιοτικά, όσο το δυνατόν καλύτερο.

Περιγραμματικά η διαδικασία παραγωγής και συσκευασίας του ελαιόλαδου ΕΠΟΣ είναι:

• Επιλέγονται συγκεκριμένες περιοχές και ελαιώνες.

• Γίνεται σωστή και τακτική περιποίηση των δέντρων καθόλη τη διάρκεια του έτους.

• Συγκομιδή της ελιάς στο βέλτιστο σημείο ωρίμανσης του καρπού.

• Μεταφορά στο ελαιοτριβείο με εγκεκριμένα μέσα και ελάχιστη αναμονή του καρπού πριν την έκθλιψη.

• Έκθλιψη σε σύγχρονες εγκαταστάσεις ελαιοτριβείου που πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας (ανοξείδωτες επιφάνειες σωληνώσεις κτλ.).

• Οργανοληπτικός και αναλυτικός έλεγχος του παραγόμενου ελαιολάδου.

• Αποθήκευση του ελαιολάδου, ανά παρτίδα, σε ανοξείδωτες δεξαμενές σε σταθερή θερμοκρασία.

• Εμφιάλωση με εγκεκριμένα μηχανήματα εμφιάλωσης και δειγματοληπτικός έλεγχος σε κάθε παρτίδα που εμφιαλώνεται.

• Δείγματα από κάθε παρτίδα αποστέλλονται σε εγκεκριμένο, από το παγκόσμιο συμβούλιο ελαιολάδου, εργαστήριο για χημικές αναλύσεις, ώστε να εξασφαλίζεται ότι το προϊόν πληροί τις προδιαγραφές που καθορίζουν οι εθνικοί και διεθνείς κανονισμοί.


 - Στις εγκαταστάσεις μας εφαρμόζεται και πιστοποιείται, από διεθνή φορέα πιστοποίησης, σύστημα διασφάλισης ποιότητας και υγιεινής
EΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005
.

- Οι εγκαταστάσεις μας είναι πιστοποιημένες από τον οργανισμό ΔΗΩ, για την εμφιάλωση βιολογικού ελαιολάδου και απο τον AGROCERT, για την εμφιάλωση ελαιολάδου (προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης) Π.Ο.Π ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.

poiotita 01